VÅR BAKGRUND OCH FILOSOFI

Oy Barecon Ab är ett bolag som grundades 1989 med visionen att på sikt specialisera sig inom en bransch Så då grundaren Johnny Backman (Ekonom) 1994 hittade likasinnade kollegor slog man slag i saken och grundade disponentbyrån Oy BUMA-Team Ltd Ab. Johnnys ansvar blev att handha disponentbyråns kundbokföring, vilket han gjorde inom ramen för sitt egna bolag (Barecon).

Ett par år senare (1997) började Elvira Backman-Gutic (Tradenom) arbeta inom Barecon med bokföringsuppgifter. Bolagen växte sida vid sida till en punkt 2005 då Oy Barecon Ab tog ett beslut att man skulle specialisera sig på huvudsakligen bostads- och fastighetsbolags ekonomiförvaltning. Visionen blev alltså verklighet!!

BUMA-Teams verksamhet fortsatte att växa småningom med kontor i Närpes, Vasa och Seinäjoki till att utvecklas till största bolaget av sin bransch i Vasa-trakten. Bolagets framgång förklarades till stor del av den filosofi som grundarna baserat sin verksamhet på, nämligen lagarbete (Team-work) där framgången / tjänsternas kvalitet är summan av de enskilda lagmedlemnarnas kunnande.

Man var ett BUsiness MAnagement TEAM som bestod av många personers specialkunnande. Så då kunde man producera tjänster åt ett stort antal kunder av med varierande behov!


VÅR FRAMGÅNGSFILOSOFI

Oy Barecon Ab:s ägare Johnny Backman och Elvira Backman-Gutic fill i sin nuvarande verksamhet föra denna BUMA-filosofi vidare, nämligen att ingen är enskilt starkare än teamet. Alla tjänster utförs i en VI-anda och resultatet/kvalitet är alltid slutsumman av gemensamt arbete/ansvar.

På detta sätt skapar vi bästa förutsättningar att hjälpa våra kunder till framgång!

Ta kontakt och bli en av våra nöjd kunder!