OY BARECON AB


Vi erbjuder heltäckande elektroniska ekonomi- och fastigheltsförvaltningstjänster. Vi har med 25 års erfarenhet hjälpt otaliga såväl stora som små bolag till framgång!

Våra kunder består av:

BOSTADSBOLAG OCH FASTIGHETSBOLAG

Styrelsen bär huvudansvaret för de ekonomiska ärendena. Vi är styrelsens stöd i alla beslutsprocesser som rör bolagets ekonomi.

DISPONENTBYRÅER

Den ekonomiska förvaltningen är disponentskapets grundsten för effektivt betjänande av aktieägarna och de boende! Genom att samarbeta skapar vi mervärde åt våra kunder - "Gör det som du kan bäst, vi gör det som vi är bäst på". Med BUMA-anda (BUsinessMAnagement-anda) når vi tillsammans framgång!

FASTIGHETSINVESTERARE

Vi tar ansvar för det ekonomiska handhavandet av era placeringsobjekt från början till slut!

AFFÄRSBOLAG

Effektivera din verksamhet genom att dra nytta av vårt omfattande kunnande i ekonomiförvaltning och beskattning.

VÅR HISTORIA

Oy Barecon Ab är ett bolag som grundades 1989 med visionen att på sikt specialisera sig inom en bransch Så då grundaren Johnny Backman (Ekonom) 1994 hittade likasinnade kollegor slog man slag i saken och grundade disponentbyrån Oy BUMA-Team Ltd Ab. Johnnys ansvar blev att handha disponentbyråns kundbokföring, vilket han gjorde inom ramen för sitt egna bolag (Barecon).

Ett par år senare (1997) började Elvira Backman-Gutic (Tradenom) arbeta inom Barecon med bokföringsuppgifter.

Svinga dig till framgång med vårt specialkunnande


Kontaktpersoner

Johnny och Elvira vill i sin nuvarande verksamhet fortsätta Teamwork-filosofin Business Management – Team.

Johnny Backman

VD, företagare

Johnny är en av grundarna till disponentbyrån BUMA-Team, Vasas största disponentbyrå (1994-2020) där han hade huvudansvaret för produktionen av ekonomitjänsterna i bolaget och åt bolagets kunder. Han har också varit disponent i många bostads- och fastighetsbolag. Som expert i fastighetsbolags momsbeskattning har han kunnat sköta om även stora bolags ekonomiadministration.

Elvira Backman-Gutic

Huvudbokföre, företagare

Elvira har under många år varit Huvudbokförare på Barecon (1997-2013). (2014-2021) I BUMA-(2014-2021) Team had hon ansvaret för ett stort antal bostads- och fastighetsbolags ekonomiförvaltning. Hon har även under årens gång omhänderhaft bokföringen för ett stort antal affärsbolag.

Ta kontakt och bli en av våra nöjd kunder!